રાજ્યમાં હાલ છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગુજરાતીઓને કાળઝાળ ગરમીમાંથી રાહત તો મળી છે પરંતુ બફારો વધી રહ્યો છે.હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં

Read More
અગ્નિપથ યોજના

કેન્દ્ર સરકારે ત્રણ સેવાઓમાં યુવાનોને ટૂંકા ગાળાની સેવાની તકો આપવા માટે અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કરી છે, જે હેઠળ યુવાનોને સશસ્ત્ર દળોમાં ચાર વર્ષ માટે ભરતી કરવામાં આવશે. દર વર્ષે 10

Read More
ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુપર CE કેમ લખ્યું હોય છે ? તેનોમતલબ ખબર છે ?

ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુપર CE કેમ લખ્યું હોય છે ? તેનોમતલબ ખબર છે ? ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ પર અનેક પ્રકારના માર્ક બનેલા હોય છે.આ માર્ક સુરક્ષા સહિત અનેક બાબતની ગેરન્ટી જેવા હોય છે

Read More

તબેલા લોન યોજના ગુજરાત ગુજરાતના પશુપાલકો અને ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ તેમની ગાય અને ભેંસ માટે તબેલા બનાવવા માટે લોન મળશે. જે લોકો પાસે ઘણી બધી ગાયો અને ભેંસ હોય તેઓ

Read More