વિશ્વના 10 સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરો (2021)

World

૧. ટોક્યો, જાપાન 

વસ્તી : ૩૭,૩૩૯,૮૦૪

૨. દિલ્હી, ભારત 

વસ્તી : ૩૧,૧૮૧,૩૭૬

 

૩. શાંઘાઈ, ચીન 

વસ્તી : ૨૭,૭૯૫,૭૦૨ 

૪. સાઓ પાઉલો, બ્રાઝીલ 

વસ્તી : ૨૨,૨૩૭,૪૭૨

૫. મેક્સિકો સિટી, મેક્સિકો

વસ્તી : ૨૧,૯૧૮,૯૩૬

૬. ઢાકા, બાંગ્લાદેશ 

વસ્તી : ૨૧,૭૪૧,૦૯૦

૭. કૈરો, ઇજિપ્ત 

વસ્તી : ૨૧,૩૨૨,૭૫૦

૮. બેઇજિંગ, ચીન 

વસ્તી : ૨૦,૮૯૬,૮૨૦

૯. મુંબઈ, ભારત

વસ્તી : ૨૦,૬૬૭,૬૫૬

૧૦. ઓસાકા, જાપાન 

વસ્તી : ૧૯,૧૧૦,૬૧૬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *