તમારી ગેસ સબસિડી ઓનલાઇન કેવી રીતે તપાસવી? How To check Online Your Gas Subsidy?

તમારી ગેસ સબસિડી ઓનલાઇન કેવી રીતે તપાસવી? How To check Online Your Gas Subsidy?

તમારી ગેસ સબસિડી ભારત ગેસ ઓનલાઇન કેવી રીતે તપાસવી

તમારી ગેસ સબસિડી ભારત ગેસ, એચપી ગેસ, ઇન્ડેન ગેસ Mylpg.in ઓનલાઇન કેવી રીતે તપાસવી

એલપીજી ગ્રાહક આપનું સ્વાગત છે! તમારી એલપીજી સબસિડી ઓનલાઇન ચેક કરવા માટે કૃપા કરીને નીચેથી તમારી કંપનીનું નામ પસંદ કરો. ભારત ગેસ, એચપી ગેસ, ઇન્ડેન ગેસ
ભારત ગેસ | એચપી ગેસ | એલપીજી ગેસ ચેક સબસિડી:

એલપીજી સબસિડી કેવી રીતે ચકાસી શકાય?

ગેસ સબસિડી કેવી રીતે ચકાસી શકાય?

એલપીજી સબસિડી ઓનલાઇન કેવી રીતે ચાલુ કરી શકાય?

એલપીજી સબસિડી કેવી રીતે ચકાસી શકાય?
એલપીજી ગેસ બુકિંગની સ્થિતિ કેવી રીતે ચકાસી શકાય?

એલપીજી સબસિડીમાં બેંક ખાતું કેવી રીતે બદલી શકાય?

એચપી ગેસ ગ્રાહકોની વિગતો કેવી રીતે ચકાસી શકાય?

એલપીજી સબસિડી નોંધણી સ્થિતિ ઓનલાઇન:

PAHAL (DBTL) યોજના એ સુનિશ્ચિત કરશે કે તમામ LPG સિલિન્ડરો માટે સબસિડી સીધી ગ્રાહકના આધાર સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાં પૂરી પાડવામાં આવશે. દર વર્ષે 12 સિલિન્ડર માટે સબસિડી ઉપલબ્ધ છે.

એલપીજી સબસિડી કેવી રીતે મેળવવી?

તાજેતરમાં, કેન્દ્ર સરકારે PAHAL DBTL યોજનાના લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં સબસિડીની રકમ સીધી ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા શરૂ કરી છે. બે અલગ અલગ રીતો છે જેમાં સબસિડીની રકમ લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

 

  • આધાર કાર્ડ દ્વારા
  • આધાર કાર્ડ વગર

 
LPG સબસિડીની રકમ આધાર કાર્ડ દ્વારા કેવી રીતે મેળવવી?

PAHAL DBTL યોજનાનો કોઈપણ લાભાર્થી જેની પાસે આધાર કાર્ડ છે જે બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલ છે તે આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરીને તેનો લાભ લઈ શકે છે. આધાર કાર્ડ નંબરને LPG ગ્રાહક નંબર સાથે પણ જોડવો જોઈએ.

જો ગ્રાહક પાસે આધાર કાર્ડ ન હોય તો એલપીજી સબસિડીની રકમ કેવી રીતે મેળવવી?

જો ગ્રાહક પાસે આધાર કાર્ડ નથી, તો તે એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સીધો બેંક એકાઉન્ટ નંબર આપી શકે છે જેથી સબસિડીની રકમ સીધી તેના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય.

જે ગ્રાહકો પાસે આધારકાર્ડ નથી તેમને સબસિડી આપવાની આ સુવિધા એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે ગ્રાહકોમાંથી કોઈ પણ આ યોજનાના લાભો ચૂકી ન જાય. બે અલગ અલગ વિગતો જે ગ્રાહકો પાસે આપી શકાય છે જેમની પાસે આધાર કાર્ડ નથી.

એલપીજી ગ્રાહક માહિતી જે 17 અંકની એલપીજી ગ્રાહક આઈડી છે.

PAHAL (DBTL) માં જોડાવા અને નિયમિત LPG સેવાઓનો લાભ લેવા. નીચે તમારો 17- અંકનો એલપીજી આઈડી દાખલ કરો.

જો ગ્રાહકો ભારત ગેસ ખરીદે છે, તો તેમની નોંધણીની સ્થિતિ ચકાસવા માટે, તેઓએ ભારત ગેસની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે.

ત્યારબાદ તેઓએ તેમના આધાર કાર્ડ નંબર, 17 અંકનો એલપીજી આઈડી અને મોબાઈલ નંબરની વિગતો આપવી પડશે.

જો તેઓ પાસે આધાર નંબર ન હોય તો તેઓ અન્ય વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકે છે જેમાં તેમને તેમના રાજ્ય, જિલ્લા, વિતરક અને ગ્રાહક નંબર સંબંધિત વિગતો આપવાની જરૂર પડશે.

એકવાર તેઓ ‘આગળ વધો’ બટનને ક્લિક કરશે, તેમની સ્થિતિ આપવામાં આવશે:

ત્યારબાદ તેઓએ લિંક પર ક્લિક કરવાનું રહેશે જે કહે છે કે ‘PAHAL ની સ્થિતિ તપાસો’ ગ્રાહકો બે વિકલ્પો દ્વારા તેમની સ્થિતિ જાણી શકે છે.

પ્રથમમાં, તેઓએ વિતરકનું નામ, ગ્રાહક નંબર અથવા આધાર નંબર અથવા તેમનો એલપીજી આઈડી આપવો પડશે અને આગળ વધો ક્લિક કરો.

બીજા વિકલ્પમાં, તેઓ તેમના રાજ્ય, જિલ્લા, વિતરક અને ઉપભોક્તા નંબરને લગતી વિગતો આપશે અને સ્ટેટસ દર્શાવવામાં આવશે તે પછી આગળ વધો ક્લિક કરો.

એલપીજી ગ્રાહક માહિતી જે 17 અંકની એલપીજી ગ્રાહક આઈડી છે.

વેબસાઇટ:- www.Mylpg.in

ભારત ગેસ સબસિડીની જોવા અહી ક્લિક કરો  

PAHAL (DBTL) માં જોડાવા અને નિયમિત LPG સેવાઓનો લાભ લેવા. Pleaseનલાઇન કૃપા કરીને નીચે તમારો 17- અંકનો એલપીજી આઈડી દાખલ કરો. (તમારું જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જો ગ્રાહકો ભારત ગેસ ખરીદે છે, તો તેમની નોંધણીની સ્થિતિ ચકાસવા માટે, તેઓએ ભારત ગેસની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે.

ત્યારબાદ તેઓએ ‘માય એલપીજી’ શીર્ષકવાળા ટેબ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

પછી ‘PAHAL સ્થિતિ તપાસો’ ટેબ પર ક્લિક કરો.

ત્યારબાદ તેઓએ તેમના આધાર કાર્ડ નંબર, 17 અંકનો એલપીજી આઈડી અને મોબાઈલ નંબરની વિગતો આપવી પડશે.

જો તેઓ પાસે આધાર નંબર ન હોય તો તેઓ અન્ય વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકે છે જેમાં તેમને તેમના રાજ્ય, જિલ્લા, વિતરક અને ગ્રાહક નંબર સંબંધિત વિગતો આપવાની જરૂર પડશે.

એકવાર તેઓ ‘આગળ વધો’ બટનને ક્લિક કરશે, તેમની સ્થિતિ આપવામાં આવશે:

એચપી ગેસ સબસિડીની સ્થિતિ તપાસો: જો ગ્રાહકો એચપી ગેસ ખરીદે છે તો તેમની સ્થિતિ તપાસવા માટે, તેઓએ સત્તાવાર એચપી ગેસ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે.

ત્યારબાદ તેઓએ લિંક પર ક્લિક કરવાનું રહેશે જે કહે છે કે ‘PAHAL સ્થિતિ તપાસો’.ગ્રાહકો બે વિકલ્પો દ્વારા તેમની સ્થિતિ શોધી શકે છે.

પ્રથમમાં, તેઓએ વિતરકનું નામ, ગ્રાહક નંબર અથવા આધાર નંબર અથવા તેમનો એલપીજી આઈડી આપવો પડશે અને આગળ વધો ક્લિક કરો.

બીજા વિકલ્પમાં, તેઓ તેમના રાજ્ય, જિલ્લા, વિતરક અને ઉપભોક્તા નંબરને લગતી વિગતો આપશે અને સ્ટેટસ દર્શાવવામાં આવશે તે પછી આગળ વધો ક્લિક કરો.

Indian Gas સબસિડીની સ્થિતિ ઓનલાઇન તપાસો:

ઇન્ડેન ગેસ ખરીદનારા ગ્રાહકો માટે, તેમની નોંધણીની સ્થિતિ શોધવી એકદમ સરળ છે. તેઓએ ઇન્ડેન વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે અને લિંક પર ક્લિક કરવું પડશે જે કહે છે કે ‘PAHAL સ્થિતિ તપાસો’

પ્રથમમાં, તેઓએ વિતરકનું નામ, એલપીજી આઈડી અથવા આધાર નંબર અથવા તેમના ગ્રાહક નંબર પૂરા પાડવાના રહેશે અને આગળ વધો ક્લિક કરો.

બીજા વિકલ્પમાં, તેઓ તેમના જિલ્લા, રાજ્ય, વિતરક અને ઉપભોક્તા નંબરને લગતી વિગતો આપશે અને સ્ટેટસ પ્રદર્શિત થશે તે પછી આગળ વધો ક્લિક કરો.

એચપી ગેસ, ઇન્ડેન અને ભારત ગેસના તમામ એલપીજી ગ્રાહકો તેમના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે આ હેલ્પલાઇન નંબર પર કોલ કરી શકે છે.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *