Skip to content

September 6, 2021

ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ૧૦ રાજ્યો (૨૦૧૧)

  ૧. ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તી : ૧૯૯,૮૧૨,૩૪૧ વિસ્તાર : ૨૪૦,૯૨૮ km2 વસ્તી ગીચતા : ૮૨૮ km2   ૨. મહારાષ્ટ્ર  વસ્તી : ૧૧૨,૩૭૨,૯૭૨ વિસ્તાર : ૩૦૭,૭૧૩ km2 વસ્તી ગીચતા : ૩૬૫ km2 ૩. બિહાર વસ્તી… Read More »ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ૧૦ રાજ્યો (૨૦૧૧)