ભારતમાં ટોચના ૧૦ મુખ્ય દરિયાઈ બંદરો

ભારતમાં ટોચના ૧૦ મુખ્ય દરિયાઈ બંદરો 1. ન્હાવા શેવા પોર્ટ: ન્હાવા શેવા પોર્ટ, જેને જવાહરલાલ નેહરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ (JNPT) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, 5.05 મિલિયન TEU (ટ્વેન્ટી-ફૂટ ઇક્વિવેલન્ટ યુનિટ) ના વાર્ષિક ટ્રાફિક સાથે ભારતના સૌથી વ્યસ્ત કન્ટેનર બંદરોમાંથી એક છે. તે વિશ્વના ટોચના 30 દરિયાઈ બંદરોમાં છે અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ટ્રાફિકમાં સતત વધારો…

Read More