વિશ્વની ટોચની ૧૦ સૌથી લાંબી નદીઓ

વિશ્વની ટોચની ૧૦ સૌથી લાંબી નદીઓ

૧. નાઇલ નદી – ૬,૬૫૦ કિમી ઇથોપિયા, એરિટ્રિયા, સુદાન, યુગાન્ડા, તાંઝાનિયા, કેન્યા, રવાંડા, બુરુન્ડી, ઇજિપ્ત, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, દક્ષિણ સુદાન નાઇલ – જેને ઽઆફ્રિકન નદીઓના પિતાઽ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે આફ્રિકાની સૌથી લાંબી નદી છે – અને વિશ્વ (ઉપર જણાવ્યા મુજબ વિવાદિત હોવા છતાં). તે ૧૧ દેશોમાંથી ઉત્તર તરફ આફ્રિકાથી મધ્ય પૂર્વોત્તર આફ્રિકા…

Read More