વિશ્વના 10 સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરો (2021)

૧. ટોક્યો, જાપાન  વસ્તી : ૩૭,૩૩૯,૮૦૪ ૨. દિલ્હી, ભારત  વસ્તી : ૩૧,૧૮૧,૩૭૬   ૩. શાંઘાઈ, ચીન  વસ્તી : ૨૭,૭૯૫,૭૦૨  ૪. સાઓ પાઉલો, બ્રાઝીલ  વસ્તી : ૨૨,૨૩૭,૪૭૨ ૫. મેક્સિકો સિટી, મેક્સિકો વસ્તી : ૨૧,૯૧૮,૯૩૬ ૬. ઢાકા, બાંગ્લાદેશ  વસ્તી : ૨૧,૭૪૧,૦૯૦ ૭. કૈરો, ઇજિપ્ત  વસ્તી : ૨૧,૩૨૨,૭૫૦ ૮. બેઇજિંગ, ચીન  વસ્તી : ૨૦,૮૯૬,૮૨૦ ૯. મુંબઈ, ભારત વસ્તી…

Read More